הגדרה ומאפיינים של לקויות למידה

אחת הסוגיות המרכזיות בכל דיון על לקויות למידה היא סוגיית ההגדרה . לקות למידה זכתה למגוון של הגדרות שחוברו על ידי גופים ממשלתיים , ציבוריים או על ידי קבוצות אינטרס ייחודיות . ההגדרה שאומצה על ידי אנשי מחקר רכים היא זו שנוסחה על ידי "הוועדה הלאומית המאוחדת על לקויות למידה" בארצות הברית . ( NJCLD : National Joint Committee on Learning Disabilities ) ההגדרה עודכנה בשנת 1988 ועודכנה שוב בשינויים קלים בשנת . ( NJCLD , 1988 , 1994 ) 1994 היתרון של הגדרה זו הוא בכך שהיא פותחה על ידי נציגים ממספר רב של ארגונים מקצועיים ושל ארגוני הורים והם אף אימצו אותה . ההגדרה הזו אינה מחליפה במסמכי מדינה בארצות הברית את ההגדרה של משרד החינוך האמריקני משנת , 1977 אבל היא מבטאת אחידות דעים בין ארגוני הורים לאנשי מקצוע , וכדברי דונלד המיל "לזה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים לקויות למידה" . ( 1993 : 7 Hammill , ) גם ההגדרה שאימץ משרד החינוך בישראל ( חוזר המנהל הכללי , ( 1992 קרובה ברוחה להגדרה זו ( וראו בהמשך על התפתחות ההגדרה בישראל . ( להלן ההגדרה של לקויות למידה שקבעה הוועדה הלאומית המאוחדת האמריקנית בשנת : 19...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד