מבט היסטורי

ההיסטוריה של לקויות למידה כתחום מחקר מציגה רצף מורכב של אירועים המשקפים את השונות הרבה בין העוסקים בתחום זה ואת חילוקי הדעות ביניהם לגבי טבעה של הלקות . רשימה מצומצמת של העוסקים בזיהוי ובמתן שירותים לילדים ולמבוגרים עם לקויות למידה תכלול בעלי מקצוע כמו נוירולוגים , מומחים בתחום התפתחות הילד , קלינאי תקשורת , מחנכים , רופאי ילדים , יועצים חינוכיים ויועצים שיקומיים , פסיכולוגים , מרפאים בעיסוק , מאבחנים דידקטיים ורבים אחרים . לכן גם ההיסטוריה של תחום זה זכתה לתפניות שונות . המיל ( Hammill , 1993 ) התחיל את התיאור ההיסטורי של תחום לקויות הלמידה בערך , 1800-ב כשהחלה החקירה המדעית הבסיסית על תפקודי המוח , המחקר על אפאזיה והעבודה עם אנשים עם נזק מוחי . מרבית המחקר כשלב הראשוני התקשר לתחום הנוירולוגיה . ההכרה שילדים מסוימים , ללא נזק מוחי מתועד , הראו אפיונים המזכירים את אלו של מבוגרים עם נזק מוחי ידוע , הייתה שלב מעבר חשוב בתחום . תחילת שנות 60-ה של המאה העשרים היו שנותיה הראשונות של התנועה ללקויות למידה . בשנת 1963 התקיים בשיקגו שבמדינת אילינוי כנס בחסות קבוצת הורים , שהקימו את האגודה לילדי...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד