רשימת מיומנויות של הכוונה עצמית על פי סרנה ולאו-סמיט ‭.(Serna & Lau- Smith, 1995: 144)‬