מיומנויות הנדרשות להכוונה עצמית

מרטין והובר-מרשל ( Martin & Huber Marshall , 1995 ) מציינים שבעה מושגי-על הנכללים בתיאור של הכוונה עצמית בקרב אוכלוסיות עם מוגבלויות . המיון שלהם מכליל את הסינגור העצמי כאחת מההתנהגויות המתארות הכוונה עצמית : . 1 מודעות עצמית : זיהוי צרכים , זיהוי תחומי עניין , זיהוי והבנה של הכוחות , זיהוי והבנה של המגבלות , זיהוי הערכים האישיים . . 2 סינגור עצמי : ביטוי אסרטיבי של רצונות , צרכים וזכויות , קביעת התמיכות הנדרשות , חיפוש פעיל של תמיכה , השגה ובחינה של התמיכה הנדרשת , ניהול העניינים האישיים . . 3 מסוגלות .-עצמית האמונה של האדם לגבי יכולתו להשיג יעדים . ציפיות המסוגלות של האדם נבנות על בסיס התוצאות של הפעולות הקודמות שלו והן קובעות את מידת המאמץ שהוא ישקיע ואת משך הזמן שבו יתמיד בפעולה , כשיעמוד מול אתגרים דומים בעתיד . A קכלת החלטות ; בחינת דרישות המצב , קביעת יעדים , קביעת נורמות , זיהוי מידע המסייע בקבלת החלטות , התחשבות בפתרונות קודמים עבור מצבים חדשים , הצעת פתרונות חדשים ויצירתיים , לקיחה בחשבון של חלופות , בחירת החלופה הטובה ביותר , פיתוח תכנית פעולה . . 5 ביצוע עצמאי : התחלת משימה...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד