צורות סינגור לאנשים עם מוגבלויות

סינגור הוא פעולה , שבה מוצגים טיעונים לצורך ייצוג , הגנה ולימוד זכות על אדם , עמדה , אמונה וכדומה ( שוויקה , . ( 1997 במשמעות החברתית שלו מוגדר הסינגור על ידי טיסולוסקי , רוזנברג ושטיין כ"פעילות המכוונת למען פרטים או ארגונים לשם הבטחת שירותים הולמים שחברה נתונה חייבת לספק על פי חוק או על פי הסדר נורמטיבי אחר" ( מצוטט על ידי רימרמן , רייטר וחובב , . ( 50-49 : 1986 בעוד שבסינגור באופן כללי מדובר על כך שאדם או גוף מסוים מייצג אדם או גוף אחר , הרי שבסינגור עצמי האדם מדבר או פועל כעד עצמו , עומד על מילוי זכויותיו כאדם , מחליט מה טוב עבורו ומקבל אחריות להחלטותיו . יש יותר מדרך אחת לפעול כדי לסנגר , וקיים יותר ממיון אחד של צורות סינגור . רימרמן ועמיתיו ( 1986 ) משתמשים במיון של טיסולוסקי , רוזנברג ושטיין בבואם לתאר סינגור לאנשים עם נכויות התפתחותיות . הם מזהים חמש צורות של סינגור , אך אינם מונים בהן את הסינגור העצמי . על פי מיון זה , צורות הסינגור נבדלות על פי האדם או הגוף המסנגר , וכוללות . 1-. סינגור של הורי אומנה או של אפוטרופסים ; . 2 סינגור של אנשי מקצוע במערכת השירותים החברתיים והשיקומי...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד