הקדמה

לקות למידה מייצגת לקות התפתחותית הנמשכת לאורך חייו של הפרט ועשויה לפגום גם בתפקודו בבגרות . הצלחתו כבוגר תבוא לידי ביטוי בהשתלבותו בעבודה , בהסתגלותו החברתית ובהתאמתו הרגשית , אך בגלל קשיים מתמשכים שבהם הוא נתקל בתהליכי הלמידה שלו , עשויה ההסתגלות הלימודית , המקצועית והחברתית להיות קשה עבורו . אנשים , ובכללם אנשים עם לקויות למידה , שואפים לחיות חיים יצירתיים ומלאים ככל האפשר . שאיפה זו מוגדרת כמושג הכוונה עצמית , וזה מתורגם ליכולתו של האדם לשלוט על חייו ולממש את תקוותיו . אם בעבר התקבלו ההחלטות עבור אנשים עם מוגבלויות , ובכללם אלו עם לקויות למידה , על ידי הורים ובעלי מקצוע , שהתייחסו רק חלקית לשאיפות האישיות של הפרט ולתקוותיו לגבי עתיד חייו , הרי כיום , כשההכוונה העצמית מקובלת , מעודדים אצל האדם עם לקות הלמידה התפתחות של עמדות , ידע וכישורים , שיעצימו אותו ויאפשרו לו למלא תפקיד מרכזי בעיצוב הישגיו , בתוך מערכת החינוך ומחוצה לה . סינגור עצמי - הוא פעולה המבטאת הכוונה עצמית . באמצעותה האדם מדבר בעד עצמו ומייצג את האינטרסים האישיים שלו בפני הזולת . במהלך הסינגור העצמי האדם משמיע את קולו ,...  אל הספר
מכון מופ"ת

הוצאת יסוד