מפתח מונחים

א אבות המשפט הבינלאומי 123 , 26 ג'נטילי 123 גרוטיום 26 ויקטוריה 26 אגודה למשפט בינלאומי 358 אוגנדה 322 , 320 , 105 , 104 , 96 , 93 , 46 אוסטרליה 410 , 309 , 167 , 90 , 35 אזרחי אויב ( ראו ב : דינים הומניטריים ) אחריות אחריות פלילית אישית , 281 , 276 , 262-261 , 259 , 245 , 60 , 18 296-291 אחריות ישירה 294-292 אחריות בגין תכנון 293 אחריות בגין סיוע 294 אחריות בגין שידול 293 אחריות בגין מתן הוראה 294 חברות במיזם פלילי משותף 294 אחריות שילוחית 296-294 הגנות מ ( ראו : הגנות מאחריות פלילית ) אחריות מדינה 406 , 292 , 281 , 155 , 109-107 , 81 הגנות מ 109-107 אחריות מפקדים 296-294 , 292 , 155 אייכמן 407 , 315 , 305 , 303 , 298 , 273 , 272 , 246 , 131 איסלנד 348 , 346 , 334 אירן 343 , 134 , 133 , 83 , 59  אל הספר
רמות