רשימת סקורות

אמנות בינלאומיות אמנות בעברית * אמנה בדבר איסורים והגבלות על השימוש בכלי נשק קונבנציונאליים מסוימים העשויים להיחשב כבעלי פגיעה קשה במיוחד או השפעות חסרות אבחנה , , 1980 כ"א , 46 מס' , 1327 ע' * 1 אמנה בדבר ביטול העבדות , סחר עבדים , ומוסדות ומנהגים הדומים לעבדות , 1926 ( אשר תוקנה ב 1953 ונכנסה לתוקף ב , < 1955 כ"א * 265 אמנה בדבר דיכוי מעשים בלתי חוקיים נגד בטיחות התעופה האזרחית , , 1971 כ"א 781 * אמנה בדבר הים הפתוח , , 1958 כ"א * 12 אמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות , , 1966 כ"א , 31 ע' * 269 אמנה בדבר זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות , , 1966 כ"א , 31 ע' * 269 אמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם , , 1948 כ"א , 1 מס' , 5 ע' * 65 אמנה לדיכוי תפיסה בלתי חוקית של כלי טיס , , 1970 כ"א , 22 מס' , 780 ע' * 473 אמנה להשבתת הסחר בבני אדם וניצול זנותם של אחרים , , 1956 כ"א * 26 אמנה למניעת מימון טרור , , 1999 כ"א * 1402 אמנה למניעת פיצוצי טרור , , 1997 כ"א 1401 * אמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים , בלתי אנושיים או משפילים , , 1984 כ"א , 31 מס' , 1039 ע' * 249 אמנת ג'נבה בדב...  אל הספר
רמות