8. יישוב סתירה בין כללים שונים

הנקודה האחרונה שנתייחס אליה בפרק זה הינה השאלה כיצד מיישבים סתירה בין כללים הנובעים ממקורות משפטיים שונים . כאשר מדובר בסתירה בין כללים הנובעים מאותו מקור משפטי - אמנה , מנהג או עקרון משפט כללי - יש לבחון את הכללים הייחודיים לפעולת אותו מקור משפטי . כך , למשל , באמנת האמנות קיימת התייחסות מפורשת לסתירה בין אמנות ( סעיף 30 הקובע כי האמנה המאוחרת גוברת על המוקדמת . "( שלה התומכים בו . < ניתן גם להסביר ברוח זו את פסיקתו של בית הדין לפשעי מלחמה ביוגוסלביה כי יש לפרש את היקפה של עבירת האונס באופן מרחיב לאור ההכרה בצורך להגן על כבוד האדם ( היינו , לאור שיקול ערכי v ! car nxra < n"tr supra noie 130 , p . , ( . Continental S / 1 אל הספר
רמות