7. עקרונות צדק ויושר

כזכור , סעיף 38 לחוקת 0 CD < מאפשר לצדדים להסכים להסמיך את בית הדין לפסוק לפי הצדק והיושר . ( ex aequo et bono ) ההשקפה העומדת מאחורי סעיף זה הינה כי קיימת דיכוטומיה בין משפט וצדק וכי יש נושאים שבהם יישום כללים משפטיים עשוי להוביל לתוצאה בלתי צודקת אשר לא תפתור באופן מלא את הסכסוך שבין הצדדים . אינדיקציה מסוימת לקיומה של ההשקפה האמורה מצויה בפסק דינו השנוי במחלוקת של ה ם 1 בפרשת דרום מערב אפריקה , ( 1966 ) שם נקבע כי בית הדין יכול להתחשב בעקרונות של 251 מוסר רק אם אלו עוגנו במידה מספקת בצורה משפטית . למותר לציין , כי אפשרות פרוצדרולית זו בעייתית למדי , בכמה רמות דיון . ראשית , המחשבה כי כללי משפט מיושמים ב"ואקום , "ערכי ללא התחשבות בחוש הצדק של השופטים , הינה מיושנת ותאוריות תורת משפטיות מודרניות מצביעות על ממד ההכרעה 250 . Ibid 249 . Weil , supra note 61 , at p . 415 248 השוו : Klabbers , s /^/ 27 note 226 , at pp . 180-181 South West Africa , supra note 61 , at p . 34 251 OT JTD האינהרנטי לאקט השיפוטי . פרט לכך , כללי המשפט הבינלאומי עצמם נוצרו במקרים רבים על מנת לתת ביטוי לעקרונות...  אל הספר
רמות