6.2. חקיקת משנה

עם עליית חשיבותם של הארגונים הבינלאומיים הועברו לידיהם תחומי אחריות רבים וסמכויות להסדיר את היחסים בין המדינות החברות בארגונים בתחומים אלו . בין הסמכויות אלו נמצאת הסמכות לקבוע נורמות המחייבות את המדינות החברות בארגון - הסמכה אשר ניתן לראותה כסוג של הסמכה לחוקק חקיקת משנה ( וזאת , מתוך ראיית האמנה אשר יצרה את הארגון וקבעה את סמכויותיו כסוג של חקיקה ראשית מסמיכה ) . ' שתי דוגמאות בולטות לארגונים שבהם קיימת סמכות חקיקה כזו הנם ארגון האו"ם והקהילה האירופית . ( European Community — EC ) לפי פרק 7 למגילת האו"ם , נמסרו בידי מועצת הביטחון של האו"ם סמכויות חירום על מנת להגן על השלום והביטחון הבינלאומיים במצב משבר . במסגרת סמכויות אלו , מועצת הביטחון מוסמכת להורות למדינות לפעול בדרכים מסוימות ( לסגת משטח כבוש " או להסגיר חשודים בעבירה למדינה המבקשת את הסגרתם ( או אף להקים מנגנונים משפטיים על מנת לטפל במצב ( בית דין פלילי' או ועדה לפיצוי קורבנות מעשי תוקפנות . ( הואיל והמדינות שכלפיהן מופנות ההחלטות מחויבות על פי מגילת האו"ם לציית להן , הרי שמדובר למעשה בחקיקת משנה מחייבת . דוגמה נוספת מצויה ,...  אל הספר
רמות