6.1. הכרזה חד־צדדית

הואיל m raison d ' etre של אמנות כמקור לכללי משפט בינלאומי הינד , כי התקשרות באמנה מייצגת את הסכמת המדינה לכללים הקבועים בה , התעוררה השאלה אם ניתן לחלץ הסכמה דומה גם מפעולות חד צדדיות של המדינה . כך , למשל , ניתן לטעון כי מן הראוי שהכרזה של מדינה , שלפיה היא מקבלת על עצמה לפעול בהתאם לכלל התנהגות מסוים ( כדוגמת הכרזת היועץ המשפטי לממשלה , מאיר שמגר , בשנת 1971 כי ישראל מתחייבת ליישם בשטחים המוחזקים על ידה את העקרונות ההומניטריים של אמנת ג'נבה הרביעית משנת , ( 1949 תחייב אותה " . תוצאה אחרת תמנע הסתמכות צדדים שלישיים על הכרזת המדינה ותקשה על הניהול התקין של היחסים הבינלאומיים . ואכן , כבר בשנות ה 30 של המאה העשרים קיבל n PCU את הטענה כי ניתן להסתמך על התנהגות חד צדדית כבסיס לחיוב המדינה לפעול בהתאם לציפיות שיצרה ההתנהגות האמורה . בפרשת מזרח גרינלנד ( 1933 ) קבע בית הדין כי הכרזת שר החוץ הנורווגי משנת , 1919 שלפיה ממשלתו לא תערים קשיים על תביעתה של דנמרק לריבונות על כל גרינלנד , מונעת מממשלת נורווגיה לטעון בשלב מאוחר יותר לריבונות במזרח גרינלנד . ה 10 פיתח הלאה את הדין בנושא וקבע ...  אל הספר
רמות