6. מקורות נוספים

כאמור לעיל , הדעה המקובלת היום היא כי רשימת המקורות הקבועה בסעיף 38 לחוקת ה ם 1 אינה בהכרח רשימה סגורה וכי עשויים להיווצר מעת לעת דרכים נוספות שבאמצעותם ייווצר משפט בינלאומי . ' ניתן להזכיר כבר בשלב זה שלושה מקורות אשר הוכרו במידה זו או אחרת על ידי בתי דין בינלאומיים או בספרות המשפטית הרלוונטית לתחום .  אל הספר
רמות