5.1. החלטות שיפוטיות

כמו במשפט הפנימי , גם במשפט הבינלאומי אחד המקורות החשובים ביותר לזיהוי ולפירוש הנורמות של המשפט הבינלאומי הינה הפסיקה , וזאת בשל הערך השכנועי האינהרנטי להליך השיפוטי שבו מתבררות נורמות באמצעות הליך אדברסרי , ובגין מעמדם המשפטי הבכיר של השופטים . מכאן שיש חשיבות רבה בעת ניסיון לאתר את הנורמות של המשפט הבינלאומי החלות על מצב כלשהו , לנסות ולאתר החלטות שיפוטיות רלוונטיות , אשר ביצעו מהלך דומה של איתור הנורמות ויישומן . ודוק , הליכים משפטיים המחייבים שימוש בנורמות של המשפט הבינלאומי אינם מתבצעים רק בבתי משפט בינלאומיים , אלא גם בבתי משפט מדינתיים , ואכן סעיף קטן \ n " מכסה" החלטות שיפוטית משני הסוגים . עם זאת , בפועל נעשה שימוש רב יותר בהחלטות של בתי משפט בינלאומיים , שכן המשפט הבינלאומי ממלא תפקיד מרכזי יותר בהחלטותיהם של אלו מזה אשר נועד לו בהחלטות של בתי משפט פנימיים ( שבמסגרתם מוחל המשפט הבינלאומי , בצוותא חדא עם הדין הפנימי , ולעתים , בכפוף לו , < ולאור המומחיות המיוחדת של שופטי בתי דין בינלאומיים בתחום המשפט הבינלאומי , אשר אינה קיימת , במירבית המקרים , בקרב שופטים לאומיים . כפי שפור...  אל הספר
רמות