3.8. שאלת קיומו של יסוד ההסכמה שבמנהג

כפי שתואר לעיל , ההסתמכות על המנהג הוסברה על ידי אנשי הזרם הוולונטריסטי 5 בכך שניתן לחלץ מהתנהגות המדינות את הסכמתן לכלל שבבסיס המנהג ' . ' הסבר זה נתמך בשתיים מן התופעות שנסקרו עד כה - התחזקות היסוד הנפשי שבבסיס המנהג על חשבון 149 ראו למשל : 151 . Shaw , supra note 8 . at p . 59 150 . Law , supra note 2 , at p . 67 Fastcnrath , supra note 16 , at p . 319 , 322 ; Jennings , What is International עמדתן המסורתית של מדינות הגוש הקומוניסטי במהלך המלחמה הקרה הייתה גם כן כי מנהג מחייב רק מדינות שהסכימו לתכניו . ראו למשל : . Nature of Customary Norms of International Law" 49 Cal . L . Rev . ( 196 I ) 4 1 9 G . Tunkin "Remarks on the judicial היסוד הפיסי ( כפי שעולה מפסקי הדין בפרשות Filartiga וניקרגואה נ' ארה"ם והתפתחות מוסד "המתנגד . "העקבי עליית משקלו היחסי של היסוד הנפשי מדגישה את יסוד ההסכמה , בכך שהיא מאפשרת להשתמש בהסכמה מפורשת לכלל כאמצעי לעקוף את אי התקיימות חלק מיסודות הפרקטיקה . ' במילים אחרות , אם מדינה הביעה הסכמה מפורשת לכלל , ספק אם יש צורך לבדוק את הפרקטיקה שלה ביחס אליו . בכך ...  אל הספר
רמות