3.7. הבעייתיות שבהסתמכות על מנהג בינלאומי

אין ספק כי המנהג הנו מקור משפטי בעייתי האחראי להיווצרותן של בעיות לוגיות 135 . Malanczuk supra note 36 . at pp . 58 . 60 134 ם' > 66 א < לאמנת האמנות . 136 במקרה בולט אחד שבו נטען בפני ה ם ! כי נורמות מסוימות מהוות דין קוגנטי , קבע בית הדין כי ההכרעה בשאלה אינה נחוצה לשם פתרון השאלה שבפניו . . Weapons , supra note 94 . at p . ma nr'f c nncn מאידך , ראו : . Foreign Relations Law of the United States ( 1987 ) / 102 , comment k Restatement of the Law . Third . 137 לביקורת נוקבת על ההיבטים התורת משפטיים של ההכרה בדין קוגנטי , ראו : 138 . note 61 , at pp . 423 ^ 30 Weil , supra אכן , פרופ' שואו סבור כי ניתן לשריין נורמה כקוגנטית בדרך דומה באמצעות אמנה או מנהג . Shaw , iH / mi note 8 , at p . 97 139 ליישום , ראו : Convention arising from the Aerial Incident at Lockerbie ( Libya v . U . K . ) , 1992 I . C . J . Questions of the Interpretation and Application of the 1971 Montreal . U . S . ) . 1992 I . C . J . 1 14 ( Provisional Measures ) 1971 Montreal Convention arising from the Aerial Incid...  אל הספר
רמות