3.2. כיצד מוכיחים קיומו של מנהג?

על מנת לטעון כי כלל מסוים נהינה ממעמד מינהגי , יש להוכיח את קיומם של שני היסודות העיקריים של המנהג : פרקטיקה ותחושת מחויבות . את יסוד הפרקטיקה המדינתית - הכוללת מעשים או מחדלים של המדינות השונות , " ניתן לחלץ משורה ארוכה של מקורות - דיווחים עיתונאיים , דוחות חקירה , פסקי דין פנימיים ובינלאומיים , הכרזות של פקידי ממשל , דברי חקיקה , " איגרות דיפלומטיות ומסמכים רשמיים אחרים . בעבר היו משפטנים חשובים שסברו כי הפרקטיקה חייבת לכלול יסוד פיסי של פעולה אקטיבית ואינה יכולה להתבסס על דרישות או עמדות פוליטיות , " אך נראה כי דעה זו אינה מקובלת עוד כיום . מכאן שניתן לראות בעמדה שנוקטת המדינה בפורומים בינלאומיים , כגון בהצבעות בעצרת האו"ם , בהחלטה אם להצטרף לאמנות בינלאומיות או באגרת הנשלחת למדינה אחרת , כסוג של פרקטיקה ( למשל , הצטרפות נרחבת של מדינות לאמנת הים משנת 1982 הקובעת כי רוחב הים הטריטוריאלי הנו 12 מייל ימי או מחאה דיפלומטית נגד כניסת אניה זרה לשטח זה ללא היתר המדינה החופית , מהוות אינדיקציות לפרקטיקה של תביעת שטח מים זה על ידי המדינות החופיות ) . במקרים מסוימים ניתן לבחון גם פרקטיקה 77 ...  אל הספר
רמות