3.1. הגדרת המנהג

ו 3 . 1 . יסוד פיסי מהו אפוא המנהג הבינלאומי ? ההגדרה המקובלת למנהג כוללת שני אלמנטים - יסוד פיסי ו"יסוד . "נפשי ראשית , יש להראות כי קיימת פרקטיקה התומכת במנהג ( ובלשון סעיף 01 ) 38 ב < ] " - ראיה ] לנוהג . ( "כללי על הפרקטיקה לעמוד בשלושה תנאים עיקריים - עליה להיות ממושכת , עקבית וכללית . במילים אחרות , יש להראות כי מספר גדול של מדינות נוהגות במשך זמן רב באופן דומה , מבלי שייםטו מפרקטיקה זו . כך , למשל , ניתן לטעון כי העובדה כי מזה מאות שנים כלי השיט של הרוב המכריע של מדינות העולם שטים בלא הפרעה בים הפתוח ( באופן מסורתי , שטח הים המצוי מעבר למים הטריטוריאליים של המדינות החופיות , ( ואינם מגבילים , או אפילו טוענים לזכות להגביל , את חופש השיט של כלי שיט אחרים ( זולת במהלך מלחמה , שבה מתנהלים מעשי איבה גם בים < מאפשר ביסוס של מנהג המעניק הכרה משפטית לחופש השיט בים הפתוח ( לפחות בימי שלום . ( יש לשים לב כי התנאים הפיסיים של המנהג אינם נוקשים יתר על המידה . אין צורך בקיום הפרקטיקה על ידי כלל המדינות , אלא רק על ידי הרוב המכריע שלהן ( ובלבד שיש בקורבן ייצוג הולם לקבוצות השונות הפועלות בזיר...  אל הספר
רמות