2.3. עקרונות מרכזיים של דיני האמנות - דרכי הצטרפות אל אמנה והסתייגויות

הכללים המסדירים את ההצטרפות לאמנות וההסתלקות מהן , פרשנות אמנות , אכיפתן וכיוצא בזה , מכונים דיני האמנות של המשפט הבינלאומי ( ענף אנלוגי לדיני חוזים בדין הפנימי . ( דינים אלו מפורטים , ברובם , באמנת האמנות משנת . 1969 כעת נפנה לדון בכמה מונחי מפתח , הנחוצים לשם הבנת היקף החובה המשפטית אשר האמנה מטילה על הצדדים לה . ו 2 . 3 . חתימה ואשרור הכלל הבסיסי ביותר בדיני האמנות הנו , כי אמנה בינלאומית מחייבת רק את הצדדים . Legalityof Threat or Useof Nuclear Weapons , 1 996 I . CJ . 226 . 258 42 . 14 Nov . 1945 - I Oct . / 946 ( 1948 ) 411 . 497 of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal : Nuremberg , JiiclymentoftheNurember y International Military Tribunal , ( 30 Sept . 1946 ) , 22 Trial 41 . 3 . 41 North Sea Continental Shelf ( KG . R . v . Denmark : F . G . R . v . Netherlands ) , 1969 I . CJ . 40 שהצטרפו אל האמנה , ורק בהיקף שהמדינה הסכימה לו , כעולה מאקט ההצטרפות . מכאן שיש לבחון את דרכי ההצטרפות המרכזיות לאמנה - חתימה ואשרור , ואת דרך ההתנערות מחלק מההתחייבויות ש...  אל הספר
רמות