2.2. סוגי אמנות בינלאומיות

מקובל למיין את האמנות הבינלאומיות לפי שלוש חלוקות דיכוטומיות . כפי שנראה . ( 1986 ) 543 Organizations or Between International Organizations , 21 March 1986 , 25 I . L . M . Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International 26 בהמשך , למיון זה חשיבות לצורך זיהוי היקף ההתחייבות המצוי באמנה ( היינו , לצורך תחולת כללים חשובים של דיני האמנות , ( לשם קביעת נפקותה של האמנה בדין הפנימי של המדינה החברה ולשם בירור מידת השפעתה על המנהג הבינלאומי . ההבחנה הראשונה הינה בין אמנות דו צדדיות ( bilateral treaties ) לבין אמנות רב צדדיות . ( multilateral treaties ) הבחנה זו הינה פשוטה למדי ומתבססת על מספר הצדדים לאמנה . כל אמנה שחברות בה יותר משתי מדינות ( או גורמים שאינם מדינות ) הינד , אמנה רב צדדית . להבחנה זו נפקות בעיקר לצורך תחולת דיני ההסתייגויות הקבועים באמנת האמנות ( דינים אלו חלים רק בנוגע לאמנות רב צדדיות ) ולצורך קביעת סנקציות במקרה של הפרה על ידי אחד הצדדים לאמנה ( ההסדר הקיים בנוגע לאמנות רב צדדיות מורכב יותר , שכן יש להתחשב באינטרסים של כל הצדדים לאמנה בעת הפעלת ה...  אל הספר
רמות