2. אמנות בינלאומיות

כעת נבחן את המקורות השונים המופיעים בסעיף , 38 לפי סדר הופעתם בו . המקור הראשון הנזכר בסעיף 38 הנו הסכמים בינלאומיים ( international conventions ) או אמנות בינלאומיות . ( international treaties ) מדובר בעצם במסמכים אנלוגיים לחוזים במשפט הפנים מדינתי , המשקפים את מפגש רצונות של הצדדים להם . באמצעות האמנות הצדדים נוטלים על עצמם התחייבויות משפטיות , קונים לעצמם זכויות ויוצרים מנגנונים לשיתוף פעולה ביניהם , כאשר התוקף המחייב של התחייבויות אלו נגזר מן הכלל המינהגי , שלפיו הסכמים יש לכבד . ( pacta sum servanda ) האפשרות לכלול באמנה הוראות ספציפיות ומדויקות , כמו גם רמת הוודאות המשפטית הגבוהה באשר למעמדן המחייב של התחייבויות הכלולות באמנה , " הובילה לכך שהאמנות הבינלאומיות הינן כלי M . Koskenniemi "Introduction " Sources of International Law ( Aldersliot , M 19 . 22 . Henkin . Int'l law . supra note 16 . at p . 28 : Jennings & Watts . supra note 8 . at p . 31 21 . Koskenniemi , // w / . at pp . xi-xiii 20 Koskenniemi , ed .. 2000 ) xi ניתן לקשור זאת לפעולת ההצטרפות הטקסית לאמנה - בדרך כלל , ב...  אל הספר
רמות