1.1. מעמדו של סעיף 38 לחוקת בית הדין הבינלאומי

מהם אפוא מקורות המשפט הבינלאומי ? רשימת המקורות אשר זכתה במהלך השנים למקובלות אוניברסלית הינה הרשימה המצויה בסעיף 38 לחוקת בית הדין הבינלאומי 37 Swiss Yearbookof International Law ( I 98 1 ) 59 . 60 R . Y . Jennings "What is International Law and How Do We Tell It When We See It ? " 2 . H . L . A . Hart The Conceptof Law ( Oxford , 2 ed .. 1994 ) 79-99 1  אל הספר
רמות