1. מבוא

המשפט הבינלאומי , ככל שיטת משפט אחרת , מורכב מנורמות . חלק מהנורמות הינן בעלות אופי מהותי ומכוונות את התנהגותם של מושאי המשפט הבינלאומי - המדינות , הארגונים הבינלאומיים וגופים ואנשים פרטיים ( למשל , איסור השימוש בכוח ביחסים הבינלאומיים או דיני זכויות האדם , ( ואילו חלק אחר של הנורמות הינן נורמות מוסדיות או פרוצדורליות , המסדירות את דרכי הפעולה של המנגנונים והגופים השונים הפועלים במשפט הבינלאומי לשם הגיבוש וההוצאה אל הפועל של נורמות ההתנהגות שלו ( למשל , הוראות המסדירות את תהליך הכריתה של אמנה בינלאומית או את סמכות מועצת הביטחון של האו"ם להטיל סנקציות על מדינות המפרות את השלום העולמי . ( בטרמינולוגיה ' הארטיאנית' מדובר בכללים מסדר ראשון ובכללים מסדר שניי . מכאן , כאשר מבקשים לדעת מהי עמדת משפט הבינלאומי בנושא מסוים או אילו אמצעי פעולה עומדים לרשותו על מנת להתמודד עם מצב מסוים , יש לאתר את הנורמות של השיטה . מטרתו של פרק זה הינה לעמוד על תהליך איתור הנורמות של המשפט הבינלאומי . כפי שיוסבר מיד , את הנורמות של המשפט הבינלאומי מחלצים בשתי דרכים עיקריות - על ידי בחינת מסמכים מחייבים ( בעיקר ...  אל הספר
רמות