6.5. שאלת העצמאות השיפוטית

סוגיה נוספת הממקדת תשומת לב גדלה והולכת מצד חוקרים ועורכי דין לאור העלייה 88 ראו למשל : 89 . Wall , supra note 47 88 TJJf supra note 58 ; Legal Consequencesof the Construction of a ראו למשל : 90 . 1154 ( 2002 ) ( ICSID ad hoc Committee Decision on Annulment ) Compania cle Aquasdel Aconquija , S . A . 1 : Argentina , 41 I . L . M . 1135 . ראו למשל : . Barrier Cases" 37 Is . L . R . ( 2005 ) 230 Y . Shany "Capacities and Inadequacies : A Look at the Two Separation בחשיבותם של בתי הדין הבינלאומיים הינה שאלת העצמאות השיפוטית - היינו כיצד ממלאים השופטים את תפקידם להכריע בסכסוכים על פי שיקולים משפטיים אובייקטיביים . בעיה מרכזית בהקשר זר . הינה הליכי מינוי השופטים לבתי הדין השונים אשר הנם בדרך כלל הליכים המאופיינים בפוליטיזציה , או למצער , בשקילת שיקולים לבר משפטיים בעת בחירת השופטים , עובדה זו , כמו גם העובדה כי מירבית השופטים הבינלאומיים ממונים לקדנציות קצובות ( למשל , שופטי n 1 cj ממונים לקדנציה של תשע שנים , ( שבסיומן הם עומדים לבחירה מחדש , מגבירה את תלותם של הצדדים בדרגים הפוליטיים הא...  אל הספר
רמות