6.2. בעיית הפגיעה באחידות הנורמטיבית

נדמה כי הגידול במספר בתי הדין עלול להוביל לפגיעה באחידות הנורמטיבית של המשפט הבינלאומי ולהגברת אי הוודאות באשר לתכניו , וזאת בשל פסיקות סותרות של בתי דין שונים הדנים בנושאים דומים . כידוע , גם במשפט הפנים מדינתי עלול להיווצר מצב שבו בתי משפט שונים פוסקים הלכות שונות בנושאים דומים . עם זאת , הבעיה הקיימת במישור המשפט הבינלאומי חריפה יותר משלושה טעמים : ראשית , בשונה מהדין הפנים מדינתי , המשפט הבינלאומי אינו כולל ערכאת ערעור עליונה המסוגלת ליישב את הסתירות בין הערכאות השונות וליצור נורמה משפטית אחידה : ה ם 1 אינו an n מעדיפות נורמטיבית פורמלית על פני כל בתי הדין האחרים . שנית , בתי הדין הבינלאומיים הנם ברובם בתי דין המוסמכים לדון בנושא ספציפי , והם נוטים לבחון את הסכסוכים המובאים בפניהם דרך הפריוזמה של האמנות המכוננות את המשטר המשפטי שבמסגרתו הם פועלים ( אמנות סחר , זכויות אדם . ( 'וכד על כן , יש סבירות גבוהה כי הפרספקטיבות השונות של בתי הדין שונים יובילו לתוצאות משפטיות שונות בשאלות דומות המובאות בפניהן . כך , למשל , יש יסוד להניח כי בית דין לסחר יפרש אמנות בינלאומיות באופן המתיישב עם מ...  אל הספר
רמות