5.2. סוגי בוררויות בינלאומיות

בפרקטיקה , קיימים שלושה מודלים עיקריים של הליכי בוררות בינלאומית . מודלים אלה שונים זה מזה בעיקר ברמת הקביעות המאפיינת את פעילותם . לעומת בוררות "אד , "הוק המתאפיינת בגמישות מירבית , המודלים האחרים שייסקרו להלן - בוררות מוסדית ובוררות במסגרת ועדת תביעות - מתאפיינים בגמישות פחותה ובדמיון רב יותר להליך המתקיים בפני בית דין בינלאומי . 35 למשל , הצדדים להליך בפני בית הדין הבינלאומי בהאג יכולים להסכים כי התיק יישמע בפני הרכב שופטים , ולא בפני מליאת בית הדין . בפרקטיקה , בקשותיהם של הצדדים באשר לזהות השופטים אשר יישבו בהרכב התמלאו תמיד . ראו : . the International Court 1920-2005 ( Leiden , vol . 1 , 2006 ) 413 s . Rosenne The Law ami Practice of . 5 . 2 . 1 בוררות אד הוק המודל הקלאסי של בוררות הנו מודל הבוררות "אד . "הוק הכוונה הינה להליך המתבצע על בסיס שטר בוררות , ( compromis ) שבו מסכימים הצדדים על פרטי ההליך , לרבות על זהות הבוררים או על אופן בחירתם , על השאלה שתוצג לבוררים , על הדין המהותי החל , על סדר הדין הנוהג , על מקום הבוררות , על לוח הזמנים של ההליך , ועוד כהינה וכהינה . דוגמה להל...  אל הספר
רמות