5.1. הבדלים בין בוררות לשפיטה

קבוצה אחרת של מנגנונים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום הנם המנגנונים השיפוטיים המבוססים על הכרעה שיפוטית בידי צד שלישי - שופטים או בוררים . בקטגוריה זו מצויים למעשה שני סוגי מנגנונים - מגנוני בוררויות ומנגנוני התדיינות בפני בתי דין בינלאומיים . בניגוד להבחנה הינהוגה בדין הפנימי בין הליך הבוררות - המותנה בהסכמת שני הצדדים - לבין ההליך השיפוטי - אשר אינו דורש הסכמה שכזו - ההבדלים בין שני . ozone / issues . shtml # NonComplianceProcedure Layer . Decision X / IO ( 1998 ) : Non-Compliance Procedure . http : // www . uncp . org / Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 32 הליך דומה גם מכוח האמנה נגד שינוי האקלים : . Doc . FCCC / CP / 2 OOI / 13 Add . 3 ( 2001 ) Procedures and mechanisms relating to compliance under the Kyoto Protocol , UN Conference to the Parties to the Kyoto Protocol , Decision 24 / CP . 7 ( 2001 ) : No . 51 . p . 197 . U . N . Doc . A / 39 / 5 I ( 1984 ) Punishment . 10 Dec . I 984 , art . 20 , Ci . A . Res . 39 / 46 , annex . 39 UN ...  אל הספר
רמות