3. נקודות ציון מרכזיות בהתפתחות מנגנונים ליישוב סכסוכים בינלאומיים בדרכי שלום

דרכים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום קיימות כחלק בלתי נפרד מהקיום האנושי ומלוות את היחסים הבינלאומיים משחר ההיסטוריה . כך , למשל , התנ"ך מתאר משאים ומתנים מדיניים בין שליטים בעת הקדומה ; בין ערי המדינה ביוון התנהלו הליכי בוררות ; ובימי הביניים שימש האפיפיור כבורר בסכסוכים בין השליטים הכפופים למרותו . עם זאת , התפתחות מנגנוני יישוב הסכסוכים במשפט הבינלאומי המודרני קשורה קשר הדוק לניסיונות של הקהילה הבינלאומית להגביל את תופעת המלחמה . 8 יש לציין , כי אופן השימוש בחופש הבחירה של המדינות לפי סעיף 33 כפוף לחובת תום הלב הקבועה בסעיף ( 2 ) 2 למגילת האו"ם . 1 ( 3 ) , 59 Stat . 1031 . Charter of the United Nations , 26 June 1945 , art . 9 גם כאשר המועצה מטפלת בסכסוכים המסכנים את השלום והביטחון העולמיים לפי פרק 7 למגילה , היא משתמשת בלשון ממליצה ולא כופה באשר לפנייה למנגנונים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום . ראו למשל : . Palestine , S . C . O . R . 381 mtg .. doc . S / 1080 ( 1948 ) Kuwait , 29 l . L . M . ( 1990 ) 1325 ; Security Council Resolution 62 on the question of ( FRY ) , UN Doc . S / RES / 1199 ...  אל הספר
רמות