1. מבוא: מאפייני היסוד של התחום ומבנה הפרק

אחת הדרכים העיקריות שבאמצעותן ניסה המשפט הבינלאומי באופן מסורתי למזער את שכיחותן של המלחמות הבין מדינתיות הייתה פיתוח דרכים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום . ( pacific or peaceful settlement of disputes ) במילים אחרות , הדרכים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום התפתחו במשפט הבינלאומי כאנטיתזה לדרכים האלימות "ליישוב סכסוכים" - כאנטיתזה להפעלת כוח על ידי צד אחד במטרה לדכא את רצונו המנוגד של הצד האחר . התפתחות זו נבעה לא רק מן ההכרה בסבל הרב שגורמת המלחמה ובחוסר היעילות שלה ( היחס הלא פרופורציונלי בין עלות לתועלת , ( אלא גם מהטלת ספק ביכולתה של המלחמה ליישב סכסוכים - היינו , לפתור את הבעיה הפוליטית שבבסיס הסכסוך על מנת למנוע את התפרצותו המחודשת בהמשך . יתר על כן , מדינאים ומשפטנים בינלאומיים אשר פעלו בסוף המאה ה 19 ובראשית המאה ה 20 שאפו לפתח מיגוון רחב ככל האפשר של אמצעים ליישוב סכסוכים בדרכי שלום מתוך אמונה , נאיבית למדי , כי מלחמות נובעות מבעיות תקשורת ומהיעדר אמצעים נאותים בידי הצדדים ליישב את הסכסוכים המתעוררים 2 ביניהם . התפתחות ענף יישוב הסכסוכים בדרכי שלום נועדה אפוא להעמיד לרשות הצדדים לסכסוך...  אל הספר
רמות