4.4 אכיפת המשפט הבינלאומי הפלילי על ידי בתי דין בינלאומיים ומעורבים

4 . 4 . 1 כללי אכיפת המשפט הבינלאומי הפלילי בבתי דין בינלאומיים מהווה מנגנון נוסף למימוש הרעיון שהנושא באחריות לפשעים בינלאומיים לא יימלט מעונש . נקודות הציון המרכזיות בפיתוח מנגנון זה נידונו בתת פרק 4 . 2 לעיל . כיום פועלים שלושה סוגים של בתי דין כאלה : > א < בתי דין בינלאומיים מיוחדים שהוקמו מכוח החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם , ואשר חוקתם מגבילה את סמכות השיפוט שלהם להעמדתם לדין של חשודים בביצוע פשעים במסגרת סכסוכים ספציפיים . אלה הם בתי דין אד הוק ונדון בהם בתת פרק ; 4 . 4 . 2 > ב < בית דין פלילי בינלאומי קבוע שחוקתו מהווה אמנה בינלאומית רב צדדית שאינה מגבילה את סמכות השיפוט שלו לסכסוך מסוים , והוא מוסמך להפעיל , ; בכפוף למגבלות מסוימות , על כל אדם . בבית דין זה נדון בתת פרק ; 4 . 4 . 3 > ג < בתי דין מעורבים שסמכותם חלה אף היא , בדומה לסמכות בתי הדין הבינלאומיים המיוחדים ( אד הוק ) על אנשים החשודים בביצוע פשעים בסכסוך מסוים , אך הם נבדלים מבתי הדין הבינלאומיים הללו בכך שמהלך כינונם , חוקותיהם , הרכב השופטים שלהם ומימונם , מאופיינים בשילוב בין גורמים בינלאומיים לבין גורמים מדינתיים...  אל הספר
רמות