4. המשפט הבינלאומי הפלילי הדיוני: סמכויות שיפוט ואכיפה