3.3. הגנות וחסינויות

אדם אשר ביצע , מתוך הכוונה והמודעות הנדרשות , מעשה המהווה פשע בינלאומי נושא באחריות פלילית , אלא אם כן עומדת לו הגנה הפוטרת אותו מן האחריות . בתת פרק 3 . 4 . 1 נעמוד על ההגנות המוכרות במשפט הבינלאומי הפלילי . ייתכנו גם מצבים שבהם החשוד בביצוע מעשים המקימים אחריות פלילית , לא יועמד לדין כלל ועיקר מכוח חסינות . החסינות מפני העמדה לדין תידון בתת פרק . 3 . 4 . 2 ו . 3 . 3 . הגנות חוקת רומא מונה בסעיפים 33-31 כמה הגנות שעל בסיסן יהא ניתן לטעון לפטור מאחריות פלילית . רשימה זו , כמצוין בסעיף ( 3 ) 31 אינה רשימה סגורה . יש לציין כי חוקת רומא , בהבדל ממירבית השיטות המדינתיות , אינה מבחינה בין הגנה מסוג ' הצדק' - ( Justification ) על פיה אין פגם במעשה עצמו - לבין הגנה מסוג 'פטור' - ( Excuse ) על פיה המעשה אמנם פגום , אך המבצע לא יישא באחריות פלילית משום שלא התקיים בו היסוד הנפשי הנדרש לכינונה , והיא כוללת הגנות משני הסוגים . סעיף ( 1 ) 27 לחוקת רומא קובע כי העובדה שפשע בוצע במסגרת מילוי תפקיד רשמי אינה מהווה הגנה הפוטרת מאחריות או מהווה כשלעצמה בסיס להפחתת עונש . הוראה זו הופיעה כבר בחוקת נירנבר...  אל הספר
רמות