3.2. סוגי האחריות הפלילית במשפט הבינלאומי הפלילי

אדם אשר ביצע מעשה פשע בינלאומי ( בין על ידי עשיית מעשה פוזיטיבי ובין על ידי מחדל , כלומר הימנעות ממעשה שחובה לעשותו , ( ולביצוע המעשה נלווה היסוד הנפשי הנדרש , כפי שפורט בתת פרק 3 . 2 לעיל , יישא באחריות פלילית אישית ( אלא אם כן 206 החלטת מועצת הביטחון ;( 2001 ) Security Council Resolution 1368 , UN Doc . S / RES / 1368 החלטת העצרת הכללית מאותו יום . UN DOC . A / RES / 56 / I ( 2001 ) ראו גם החלטת מועצת הביטחון : . Security Council Resolution 1373 , UN DOC . S / RES / 1373 ( 2001 ) 207 ראו למשל בפסיקת n . supra note 106 para . 22 I . 2 November 200 1 , para . 250-25 1 ; Krstic , supra note 120 . para . 601 ; Kimarac . November 2002 , para . 62 ; Proseculor v . Kvocka , ICTY Case No . IT-98-30 / 1 , T . Ch . 2003 , para . 62 ; Proseculor v . Vasiljevic , ICTY Case No . IT-98-32-T , T . Ch . I , 29 para . 439 ; Prosecutor v . Na / etilic , ICTY Case No . IT-98-34-T , T . Ch . I , 31 March para . 137 ; Prosecutor v . Static , ICTY Case No . IT-97-24 , T . Ch . II , 31 July 2003 . Prosec...  אל הספר
רמות