8. השיח הנורמטיבי על אודות זכויות האדם

דיני זכויות האדם של המשפט הבינלאומי מבקשים לפרוש הגנה בינלאומית על בני אדם באשר הם , וזאת באמצעות רשת צפופה של אמנות והצהרות ומיגוון מנגנוני האכיפה . מן הדיון שערכנו עולה כי מטרה זו הושגה באופן חלקי : מספר מדינות עודן מתנגדות באופן מפורש או משתמע לכללי יסוד של דיני זכויות האדם ; ההגנה המוענקת לחלק מזכויות האדם ( בעיקר הזכויות הכלכליות חברתיות ) אינה מלאה ומנגנוני האכיפה הנם חלשים למדי ( חריג לכך , הנו בית הדין האירופי לזכויות האדם . < יתר על כן , אופן החלת דיני זכויות האדם במצבי חירום , מלחמה וטרור מעלה מספר לא מבוטל של בעיות פרקטיות ותיאורטיות . ההכרה בהשפעה המוגבלת של דיני זכויות האדם מחייבת פתוח מסגרות משפטיות נוספות על מנת להגן על זכויות אדם בסיסיות בזמן מלחמה ושלום . הפרק הבא יעסוק במסגרת חשובה שכזו - המשפט הבינלאומי הפלילי , אשר מפליל הפרות חמורות של זכויות אדם מסוימות בכל עת . 169 או למשל ז'יז'ק , לעיל הערה , 167 בעמי 170 . 122-120 ראו לעיל הערה . 66  אל הספר
רמות