7.3. זכויות אדם, מלחמה וטרור

אתגר נוסף המצוי בפני תנועת זכויות האדם הבינלאומית הנו המאמץ להחיל את דיני זכויות האדם במצבי מלחמה , בכלל , וכנגד איום הטרור , בפרט . נדמה כי אין חולק , כפי שצוין בתת פרק . 4 . 1 . 6 לעיל , שדיני זכויות האדם ממשיכים לחול גם בשעת חירום , לרבות בזמן מלחמה , במערכת היחסים שבין המדינה לבין תושביה . לעומת זאת , יש החולקים על תחולת הדינים ביחס לאינטראקציות המכוסות על ידי כללי המשפט הבינלאומי ההומניטרי : ביחס לתושבים זרים הנפגעים מפעולות מלחמתיות המתרחשות מחוץ לשטח המדינה או לתושבי שטחים כבושים . ""' על פי גישה זו , דיני זכויות האדם אינם חלים באופן אקסטרה טריטוריאלי ומכל מקום הם נסוגים בפני הדין הספציפי - המשפט הבינלאומי ההומניטרי , אשר מציע במקרים אלו מסגרת מלאה של כללים ואיזונים שנוצרה במיוחד על מנת להסדיר מצבי מלחמה . הגם שהפרקטיקה של המדינות בנושא אינה אחידה , הרי שכל הגופים השיפוטיים הבינלאומיים אשר דנו בשאלה קבעו כי דיני זכויות האדם ממשיכים לחול בזמן מלחמה . n iCJ קבע מפורשות בחוות דעתו בנושא חוקיות הנשק הגרעיני משנת 1996 כי דיני זכויות האדם רלוונטיים לבחינת חוקיות השימוש בכלי נשק מסוי...  אל הספר
רמות