7.1. יחסיות תרבותית

רעיון היחסיות התרבותית , מייצג כיוון ביקורתי חשוב הקורא תיגר על רעיון האוניברסליות שבבסיס דיני זכויות האדם . כזכור , בבסיס האידאולוגיה של תנועת זכויות האדם במשפט הבינלאומי מצוי הרעיון ולפיו לכל אדם , בכל מקום , "סל" זהה של זכויות בסיסיות . לעומת זאת , יש הסבורים כי זכויות אדם הינן מסגרת נורמטיבית תלוית חברה ותרבות , וכי בצד התפיסה המערבית הבאה לידי ביטוי בדיני זכויות האדם המקדשים את חירות הפרט בנוגע לקולקטיב , ייתכנו מודלים אחרים , ראויים גם כן , של קיום חברתי . לדיני זכויות האדם אין אפוא יתרון מוחלט על פני תפיסות מוסריות או פוליטיות אחרות ויש להשוות את היתרונות והחסרונות , 7 י / 7 סיי 0 של התפיסות המתחרות עבור הפרט והחברה הספציפיים . אשר על כן , הניסיון לכפות סטנדרטים של זכויות אדם על חברות אשר אינן מעוניינות בכך מייצג התנשאות מוסרית , וניתן לראות בו סוג של אימפריאליזם מודרני . ניתן להבין התנגדויות של מדינות רבות להחלת סטנדרטים של זכויות אדם בנושאי דת , חופש ביטוי או שוויון בין המינים כביטוי לרעיון היחסיות התרבותית . כך , למשל , טענתן של כמה מדינות במזרח אסיה ( כגון מלזיה וסינגפור ) כ...  אל הספר
רמות