5.2. ועדות האמנה

בצד המנגנונים הפוליטיים שנזכרו לעיל , פועלות ועדות האמנה - שבע ועדות מומחים הממונות על יישום שבע אמנות זכויות האדם העיקריות שנערכו תחת חסות האו"ם . ועדות המומחים מונות מספר חברים , המשתנה מאמנה לאמנה ( הוא נע בין 10 חברים בוועדה נגד עינויים ל 23 חברות בוועדה נגד אפליית נשים . ( חברי הוועדה נבחרים על ידי המדינות החברות באמנות השונות לפי מומחיותם , אם כי הרכב כל ועדה בכללותה נועד לייצג את 2 המיגוון הקיים בין המדינות החברות ' . ' 119 כך , למשל , נבחרה בשנת 2003 לוב לעמוד בראש הנציבות . מזכ"ל האו"ם אף טען בדו"ח שפורסם בשנת 2005 כי מדינות בעלות מאזן גרוע של אי הגנה על זכויות אדם מבקשות להצטרף לנציבות על מנת להבטיח כי זו לא תכוון את ביקורתה כלפיהן , . rights for all , UN Doc . A / 59 / 2005 ( 2005 ) . at para . 1 82 Secretary General In Larger Freedom : Towards development . security and human Report of the 120 ראו : 121 . G . A . Res . 60 / 25 1 . 3 Apr . 2006 , UN Doc . A / RES / 60 / 25 1 ( 2006 ) אינדיקציה אפשרית לדומיננטיות השיקולים המקצועיים המצויים בבסיס מינוי חברי הוועדות הינה העובד...  אל הספר
רמות