5.1. המנגנונים הפוליטיים

. 5 . 1 . 1 נציבות זכויות האדם והמועצה לזכויות אדם הגוף המרכזי אשר פעל עד לאחרונה באו"ם לקידום ההגנה על זכויות האדם הנו הנציבות לזכויות אדם , ( Human Rights Commission ) אשר הוקמה ב . 1946 הנציבות הורכבה מנציגיהן הדיפלומטיים של 53 מדינות , המייצגות את הקבוצות האזוריות השונות באו"ם . היא התכנסה מדי שנה לישיבה בת ששה שבועות בג'נבה שבה נדון מצב זכויות האדם בעולם ( הנציבות יכולה היתה להתכנס גם במושבים מיוחדים נוספים . ( הנציבות היוותה אפוא , עד זה לא מכבר , גוף זכויות האדם הבינלאומי היחיד בעל סמכות לדון בכל בעיות זכויות האדם , בכל מקום בעולם . עם זאת , לנציבות לא ניתנו סמכות לקבל החלטות מחייבות , אלא רק להמליץ המלצות ולהעביר נושאים לטיפולם של גופי או"ם אחרים ( בעיקר המועצה הכלכלית חברתית - ECOSOC אשר הינה האורגן הראשי המפקח על עבודת גופי זכויות האדם של האו"ם . < היא גם שימשה לעיתים פורום לניסוח סטנדרטים של הגנה על זכויות אדם > חלק מהמשא ומתן לקראת ההכרזה האוניברסלית והאמנות של 1966 בוצע בנציבות . ( יתר על כן , הנציבות היתה רשאית למנות גופי משנה , להסמיכם לחקור הפרות זכויות אדם ולדון , מאו...  אל הספר
רמות