5. מנגנוני האכיפה הגלובליים של דיני זכויות האדם הבינלאומיים

דיני זכויות האדם הבינלאומיים מייצגים סטנדרט נורמטיבי גבוה , העולה על סטנדרט ההגנה המקביל הקיים בדין הפנימי של מדינות רבות . אך כמו בתחומי משפט בינלאומי אחרים , מנגנוני אכיפת הדינים הנם חלשים למדי . עם זאת , נדמה כי בעיית האכיפה הקיימת בתחום זכויות האדם קשה עוד יותר מזו הקיימת ביחס לתחומי משפט בינלאומי אחרים , וזאת לאור אי התאמתם של מנגנוני האכיפה הקלאסיים של המשפט הבינלאומי ( כגון , סנקציות בי לטרליות ) - אשר נועדו להסדיר יחסים בין מדינות - לטיפול בהפרות 112 ראו ; . http : // www . un . org / vvomenwalch / daw / cedaw / rcscrvations-coimt 1 y . htm בנוסף , הסתייגה ערב הסעודית מהוראות האמנה בנוגע לאי אפליה בין גברים ונשים > ס' ( 2 ) 9 בנוגע לאזרחות ילדיהם ומתניית השיפוט של האמנה > ס' 113 . « 1 ) 29 בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן משנת 2003 נקבע כי ההסתייגות הישראלית לסעיף 16 לאמנה ( הזכות לשוויון בין בני זוג במהלך חיי הנישואין ולאחר פירוקן ) אינה חוקית , דבר המוביל לבטלות ההסתייגות . בש"א ( ת"א < 10408 / 01 ל . ש . נ' ל . א ,. תק מש 114 . 126 ( 1 ) 2003 ראו : . VCLT . art ....  אל הספר
רמות