3.6. האמנות הספציפיות

בצד המהלך המרכזי של יצירת שתי אמנות זכויות האדם העיקריות - האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות והאמנה לזכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות - יזמו גופי האו"ם הממונים על קידום ההגנה הבינלאומית על זכויות האדם את עריכתן של אמנות בינלאומיות נוספות , ספציפיות יותר בהיקף הכיסוי שלהן . חמש האמנות הספציפיות שנערכו בין השנים 1990-1965 אכן נועדו לקדם את ההגנה על זכויות אדם מסוימות או על קבוצות בני אדם מסוימות , אשר ההגנה על זכויות האדם שלהן מצריכה תשומת לב מיוחדת . חמש האמנות הינן : * האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של אפליה גזעית international c 1965 , 57 על עבודת הוועדות , ראו להלן תת פרק . 5 . 2 58 נכון למועד כתיבת שורות אלו ל ^ קכ 10 הצטרפו 156 מדינות ול 1 CESCR - 153 מדינות . "( CERD Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - * האמנה הבינלאומית בדבר ביטול אפליה נגד נשים לצורותיה , Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against international ) 1979 "( Women - CEDAW * האמנה הבינלאומית נגד עינויים , וצורות אחרות של יחס או ענישה אכזרית , בלתי...  אל הספר
רמות