3.5. האמנות של 1966

על רקע מעמדה הנורמטיבי הלא ברור של ההכרזה האוניברסלית , יוזמה נציבות זכויות האדם של האו"ם בשנת " 1949 את עריכתה של אמנה בינלאומית שבה יעוגנו זכויות האדם המנויות בהכרזה באופן משפטי מחייב ומפורט , הכפוף למנגנוני אכיפה מחייבים . דא עקא , שתהליך זה התברר כמורכב ביותר וטעון מבחינה פוליטית , בין היתר לאור המתיחות הבין גושית שליוותה את המלחמה הקרה שהתנהלה באותן שנים במלוא עוזה . בסופו של דבר , תהליך 'תרגום' ההכרזה לטקסט משפטי מחייב נמשך 17 שנים - עד לשנת 1966 ( עשר שנים נוספות חלפו עד כניסתן לתוקף של האמנות של . ( 1966 יתר על כן , התוצר הסופי של התהליך שונה בכמה מובנים חשובים מהחזון המקורי של יוזמי מהלך הקודיפיקציה . אחד מסלעי המחלוקת העיקריים שהקשו על המשא ומתן לקראת עריכתה של אמנת זכויות אדם בינלאומיות היה מעמדן של הזכויות החברתיות כלכליות . מדינות קפיטליסטיות , כגון ארצות הברית ומדינות קרובות לה מבחינה פוליטית , היו מוכנות להכיר בזכויות האמורות כעקרונות של דין רצוי במסגרת הלא מחייבת של ההכרזה האוניברסלית . אך הן התעקשו שלא להכיר בהן כזכויות משפטיות אופרטיביות הקבועות באמנה . "מחייבת לעומ...  אל הספר
רמות