3.4. ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם

שלב חשוב נוסף בהתפתחות דיני זכויות האדם במשפט הבינלאומי הנו אימוץ ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם על ידי העצרת הכללית של האו"ם ביום 10 בדצמבר 45 . 1948 בהכרזה נעשה ניסיון להגדיר את המונח זכויות אדם ולפרקו לזכויות קונקרטיות . אכן , סעיפים 27-3 להכרזה כוללים רשימה ארוכה יחסית של זכויות , המהווה , עד היום , את ליבתה הנורמטיבית של תנועת זכויות האדם . בין הזכויות הקבועות בהכרזה ניתן למצוא , בין היתר , את הזכות לחיים , לחירות , לשוויון , להליך משפטי הוגן , לפרטיות , לחיי משפחה , לקניין , להכרה כאישיות משפטית , למקלט מדיני , לאזרחות , להשתתפות בחיים הציבוריים , לביטחון סוציאלי , לעבודה ולתנאי עבודה ראויים , לרמת חיים נאותה , לבריאות , לחינוך , לחיי תרבות ; את חופש התנועה , המחשבה , הדת והמצפון , הביטוי , האספה וההתאגדות ; ואת איסור העבדות והעינויים . רשימת זכויות זו מהווה אפוא שלב חשוב בקונקרטיזציה של הביטוי "זכויות האדם" המופיע במגילת האו"ם . כפי שנראה בהמשך , יש לייחס חשיבות רבה להחלטתם של מנסחי ההכרזה לכלול ברשימת הזכויות בצד 43 .- UN Charter ) Charter of the United Nations , 26 June 1...  אל הספר
רמות