3.3. ההגנה על זכויות אדם במגילת האו"ם

המסמך הבינלאומי החשוב הראשון שבו יש הפניה מפורשת ומשמעותית לנושא זכויות האדם הנו מגילת האו"ם שנערכה בשנת . 1945 מנסחי המגילה , אשר פעלו תחת צלם של מאורעות מלחמת העולם השנייה , היו מודעים לצורך להשתית את הסדר העולמי החדש ואת הארגון הבינלאומי החדש - ארגון האומות המאוחדות - על בסיס מחויבות לעקרונות של צדק ומוסר , שיהוו אנטי תזה לשיקולי ה"ריאל פוליטיק" שמשלו בכיפה בתקופות מוקדמות יותר . למרות זאת , נציגי המעצמות הגדולות התנגדו ליצירתם של מנגנונים משפטיים אשר יכרסמו כרסום יתר בריבונותם ויכפיפו את מערכת היחסים בינם לבין אזרחיהם לפיקוח בינלאומי הדוק . התוצאה הסופית הייתה הכללתן במגילת האו"ם של מספר הוראות , בעלות אופי הצהרתי ולא אופרטיבי , הנוגעות לצורך להגן על זכויות אדם . כך , למשל , המבוא למגילה קובע כי המדינות החברות נחושות ; men and women " rights , in the dignity and worth of the human person [ and | in the equal rights of "to reaffirm faith in fundamental human - וסעיף ( 3 ) 1 למגילה קובע כי אחת ממטרות ארגון האו"ם הינה להשיג 36 ראו למשל : 37 . 25 Convention Revising the General Act of ...  אל הספר
רמות