3. ההתפתחות ההיסטורית של דיני זכויות האדם

תת הפרק הבא דן בשלבים המרכזיים בהתפתחות דיני זכויות האדם ויתמקד בהתפתחויות נורמטיביות ( חלק נפרד יוקדש לדיון במוסדות הפועלים בתחום זכויות האדם . ( בנוסף לכך , הדיון יתמקד בהתפתחויות שהתרחשו ברמה האוניברסלית - היינו ברמת האו"ם . רמה זו הינה הרמה הרלוונטית ביותר מבחינת ישראל , שאינה צד למנגנונים האזוריים להגנה על זכויות אדם . מנגנונים אחרונים אלו ייסקרו בקצרה לקראת סוף הפרק .  אל הספר
רמות