2.2. מעמדן המשפטי המיוחד של זכויות האדם

שתי תכונות משפטיות חשובות מאפיינות את דיני זכויות אדם הבינלאומיים המודרניים : > א < מעמדן הקוגנטי של חלק מן הזכויות ו > ב < הגדרתן של החובות הנלוות לזכויות האדם כחובות החלות ביחסים שבין המדינות שבשטחן מצויים הפרטים המוגנים לבין שאר מדינות העולם - חובות כלפי כולי עלמא . ( erga omnes ) הגישה שלפיה נורמות מסוימות של משפט בינלאומי הינן בעלת מעמד קוגנטי > או משוריין ) מצאה ביטוי בסעיפים 53 ו 64 לאמנת וינה בדבר דיני אמנות הקובעים כי אמנה המנוגדת לנורמה קוגנטית הינה בטלה . נורמות קוגנטיות הינן אפוא נורמות על שלא ניתן להתנות עליהן באמצעות אמנה או כל מסמך או פעולה משפטית אחרת , למעט נורמה קוגנטית אחרת . אשר על כן הסתייגות" או "התנגדות עקבית" לנורמה קוגנטית הינה משוללת תוקף . קיימת תמיכה רבה בספרות ובפסיקה לכך שעקרונות בסיסיים של זכויות אדם הנם בעלי מעמד קוגנטי ואינם ניתנים להתניה . " פרט לכך , קיימת פסיקה הקובעת כי במקרים של התנגשות נורמטיבית בין זכויות אדם בסיסיות לבין כללים לא קוגנטיים של משפט 9 ראו : . Rev . 1 , p . 26 ( 1994 ) . para . 13 Recommendations Adopted by Human Rights Treaty Bod...  אל הספר
רמות