2.1. מאפיינים בולטים של הגדרת זכויות האדם

הביטוי "זכויות אדם" מגלם בתוכו רעיונות חשובים של אוניברסליות וזיקה למשפט 5 הטבע . צמד המילים "human rights" מתייחס , כקבוע במבוא ובסעיפים 2-1 להכרזה האוניברסלית בדבר זכויות האדם משנת , " 1948 לכל בני האדם באשר הם , ( "beings a | ii , 1 rro ^ 'r t 1 ללא כל הבחנה . (" without distinction of any kind" ) יתר על ' ) , זכויות האדם מוקנות לפרטים מרגע לידתם (" aid ( dignity and rights " "human beings are born free and equal in ) שוות ובלתי ניתנות לשלילה . (" equal and inalienable " ) מכאן שהאידאולוגיה של תנועת זכויות האדם משייכת לכל אדם , בכל מקום בעולם , "סל" בסיסי של זכויות , המלווה אותו מרגע היוולדו ועד ליום מותו . חשוב לציין כי הביטוי "זכויות אדם" שונה מהביטוי "זכויות אזרח" שבו נעשה שימוש על מנת לתאר את מערך הזכויות של אזרחי המדינה . שוני זה נובע לא רק מאופן הגדרת בעלי הזכאות > כל בני האדם לעומת אזרחים בלבד , ( אלא גם מהאופי האבסולוטי של ההגנה על זכויות האדם : מימוש זכויות האזרח של הפרט מותנה בהמשך קיומו של קשר אזרחות בין הפרט למדינה - קשר בעל מאפיינים "חוזיים" ( השואב את כוחו מרעיון האמנה...  אל הספר
רמות