1. מבוא: מאפייני היסוד של זכויות האדם במשפט הבינלאומי ומבנה הפרק

ענף דיני זכויות האדם של המשפט הבינלאומי הנו בין החשובים שבענפי המשפט הבינלאומי המודרני , והיכרות עמו הינה חיונית לכל משפטן בינלאומי מכמה טעמים : ראשית , הזכויות המוכרות על ידי המשפט הבינלאומי משקפות ערכי מוסר בסיסיים ומספקות הגנה לצרכים הבסיסים של כל בני האדם באשר הם . מדובר אפוא בכלי ראשון במעלה לקידום רווחתו של המין האנושי - מטרה שכל שיטת משפט שואפת לקדמה . יש אף הרואים בדיני זכויות האדם הקיימים במשפט הבינלאומי מערכת מוסרית המהווה אלטרנטיבה למערכות מוסר דתיות ( או אפילו דת חדשה . ( שנית , לדיני זכויות האדם השפעה רבה על הפוליטיקה הבינלאומית , היינו על מערכות היחסים בין המדינות ועל מעמדן הבינלאומי של המדינות השונות . על כן מדינות רבות משקיעות מאמצים ומשאבים רבים בשיפור מאזן כיבוד זכויות האדם שלהן , וזאת , בין היתר , על מנת לשפר את תדמיתן בזירה הבינלאומית . יתרה מזאת , לענף דיני זכויות האדם חשיבות דוקטרינרית רבה . כך , למשל , דיני זכויות האדם קוראים תיגר על המבנה האטטוצנטרי של המשפט הבינלאומי הקלאסי ( המעמיד את המדינה במרכזו , '( שכן הדינים מעניקים זכויות משפטיות מהותיות ופרוצדורליות לפ...  אל הספר
רמות