10. השיח הנורמטיבי ההומניטרי

המשפט הבינלאומי ההומניטרי מייצג איפוא מסגרת נורמטיבית ותיקה ומורכבת החלה בקשת רחבה של מצבים של סכסוך חמוש - סכסוך חמוש בינלאומי , סכסוך חמוש שאינו בינלאומי ומצב כיבוש . במצבים אלה מגן הדין ההומניטרי בעיקר על שלוש קבוצות אוכלוסיה - אזרחים , שבויים ופצועים , ובמידה פחותה על החיילים הנוטלים חלק פעיל בקרבות . הפרק הבא לספר זה - פרק IV הדן בדיני זכויות האדם של המשפט הבינלאומי - יתאר את הניסיון להרחיב את המאמץ הבינלאומי להגן על אינטרסים הומניטריים ועל ערכי יסוד של כבוד האדם העומדים בבסיס המשפט הבינלואמי ההומניטרי מתחולה במצבי מלחמה , בעיקר ביחס לאזרחי אוייב , לתחולה בכל עת , לרבות מצבי שלום , וביחס לכל אדם באשר הוא . לציין את הסעיפים האוסרים שימוש כוזב בסמלי או"ם או בדגל לבן , שימוש בכלי נשק אסורים > גוים רעילים , קליעים מתרחבים או נשק בלתי הומני אחר < והאיסור הרחב על שימוש כמגנים אנושיים . 456 . to Environmental Crimes" 22 Fonlham liu'l L . . / . ( IWX ) 122 . 138 MA . Drumbl "Waging War against I he World : The Need to Move from War Climes 455 ראו האמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם...  אל הספר
רמות