9.3. אכיפה המכוונת נגד פרטים

אחת ההתפתחויות החשובות בנושא אכיפת המשפט הבינלאומי ההומניטרי הינה תהליך לא נעשה שימוש בסעיף זה . אכן , פנייתה של ניקרגואה למועצת הביטחון בבקשה לאכוף את פסק הדין הנ '' ל נתקלה בווטו שהטילה ארצות הברית . ראו : . p . 289 Malanczuk . supra note 373 . at לדיון בביקורת ארצות הברית כלפי ה םו בעניין ניקרגואה ראו : A . D'Amato & . 403 . 416-421 International Courtof Justice At a Crossroads ( New York , L . F . Damrosch eel .. 1987 ) M . E . O'Connell "United Slates Experience at the International Court of Justice" The 440 ראו : . Hague Convention , supra note 58 , art . 3 39 ' 0 443 . Draft Articles . Ibid , art . 60 442 . GAOR . 56 th Sess ., Supp . No . 10 . p . 43 , arts . 49-51 , UN Doc . A / 56 / 10 ( 2001 ) of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session , U . N . Draft Articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts . Report 441 למגילת האו"ם . 445 Resolution 692 . U . N . Doc . S / RES / 692 ( 1991 ) Security Council Resolution 687 . U . ...  אל הספר
רמות