9.2. אכיפה ברמה הבין־מדינתית

את מנגנוני האכיפה הבין מדינתיים ניתן לחלק למנגנונים שיפוטיים ודיפלומטיים . מדינות יכולות לתבוע זו את זו בגין הפרת הדינים ההומניטריים , ואכן הן עושות כן 7 מעת לעת , בין היתר , בפני n iCJ ומסגרות שיפוטיות אחרות . " הבעיה הינה שקיומה של שפיטה הבינלאומית ברמה הבין מדינתית תלויה בהסכמת המדינות המעורבות בהליך לסמכות השיפוט של בית הדין - דרישה המפחיתה עד מאוד את אפשרויות הגשת התביעה 8 ואת מספר העילות המשפטיות שניתן להעלות במסגרתה . " בעיה נוספת הינה כי אין ודאות 4 שמדינות אשר יינתן פסק דין נגדן אכן יצייתו לו . " 437 ראו למשל : Crimeof Genocide ( Croatia v . F . R . Y . ) Application of the Convention on tlie Prevention and Punishmentof the ( תלוי ועומד בעת כתיבת שורות אלו . < בשנת 2005 פרסם n ic . l פסק דין מקיף בנושא הפרות משפט הומניטרי : . Congo , supra noie 1 37 Armed Activities in עוד ניתן לציין את הליכי הבוררות התלויים ועומדים בין אתיופיה לאריתריאה העוסקים , בין היתר , בהפרות משפט הומניטרי במהלך המלחמה בינהן . ( 2000 -1998 > 438 כך , למשל ההליך בין בוםניה הרצגובינה ליוגוסלביה מתבסס ע...  אל הספר
רמות